lördag 20 september 2014

Tankar om valsystemet och den parlamentariska situationen

Resultatet i årets riksdagsval har givit upphov till en speciell parlamentarisk situation. Frågan är på vilket sätt man skall få ihop en majoritet i riksdagen. Det viktigaste är att kunna samla en majoritet som kan ställa sig bakom den kommande budgeten. I enskilda sakfrågor kan man använda sig av hoppande majoriteter, och söka stöd av olika partier i olika frågor - även om detta så klart är mindre stabilt än att ha en majoritetsregering.

I debatten har tanken på ett blocköverskridande samarbete lyfts från olika håll - något som i alla fall de borgerliga partierna har avvisat. En annan tanke som lyfts fram av en och annan är att göra om valsystemet, och införa någon form av majoritetsval.

Det finns i huvudsak två alternativ när det gäller den aktuella regeringsbildningen. Antingen måste det ena blocket bilda en regering med åtminstone passivt stöd av Sverigedemokraterna, eller så måste man få till någon form av blocköverskridande samarbete. Att kategoriskt avvisa det senare tycker jag rimmar illa med det faktum att vi har ett proportionellt valsystem.

Har man ett proportionellt valsystem, får man räkna med att det kan komma att bli många partier representerade i riksdagen. Då måste man vara beredd på att kompromissa. Det kan mycket väl vara så att ens favoritkonstellation inte lyckas få en majoritet i riksdagen bakom sig - och då får man helt enkelt vara beredd på att välja det man tycker är minst dåligt av tillgängliga alternativ.

Vill man inte ha denna typ av kompromissande i riksdagen, utan istället gå till val med mer eller mindre tydliga regeringsalternativ (på det sätt framför allt den borgerliga Alliansen gjort), borde man enligt mig överväga ett majoritetsvalsystem. Det blir problematiskt om man har ett proportionellt valsystem, men ändå vill bedriva politik som om man hade ett majoritetsvalsystem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar