måndag 13 april 2015

Multiversumteorier – vetenskap eller metafysik?

Denna kväll har jag suttit och tittat på "Vetenskapens värld" i Sveriges Television, som denna gång handlar om olika s.k. "multiversumteorier". Det vill säga, föreställningar om att det universum vi kan se bara är ett av många universum. Sådana föreställningar finns en rad olika former. I programmet presenteras sådana föreställningar ungefär som om de skulle vara ett resultat av utvecklingar inom modern fysik. Utan att besitta den fysikaliska kompetensen för att bedöma varje enskild multiversumteori, undrar jag ändå hur mycket det är i dessa teorier som är naturvetenskap, och hur mycket som är metafysik.

I själva verket är föreställningen om flera universum inte något nytt. Ett par varianter av denna föreställning diskuteras i t.ex. filosofen David Humes religionsfilosofiska verk "Dialoger om naturlig religion". Dessa teorier förs då fram som ett alternativ till den religiösa tanken på att Gud har skapat och ordnat världen. Hos Hume handlar det snarast om att besvara frågan om varför världen är så välordnad som den tycks vara. Multiversumteoriernas svar blir då ungefär att om det finns (eller har funnits) tillräckligt många – kanske ett oändligt antal – universum, kommer något av dem garanterat att vara ordnat nog för att det skall passa oss människor.

Utifrån mitt lekmannaperspektiv – baserat både på vad som sägs i det aktuella programmet, och på vad jag snappat upp lite här och var under åren – tycks det som om många av de moderna multiversumteorierna till stora delar tar vid just där den empiriska vetenskapen närmar sig sin gräns. Det kan handla om att man ställer sig konkreta frågor om vad som finns "bortanför", eller vad som föregick universum. Det kan också handla om lite mer abstrakta frågeställningar, där man försöker komma till rätta med obestämdheten i universum – varför är universum si och inte , när det inte finns något i naturlagarna som förutsäger att universum skall vara just si?  Multiversumteoriernas svar blir då att det någonstans bortom vårt universum, finns ett annat universum som är . Vi råkar bara leva i det universum som är si.

Jag besitter som sagt knappast någon spetskompetens i fysik, men jag tror ändå man kan frågas i vilken mån dagens multiversumteorier handlar om modern vetenskap, och i vilken mån de handlar om klassiska metafysiska frågeställningar uppklädda i en modern språkdräkt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,
intressant.se