fredag 18 mars 2016

Bör staten lagstifta om sänkta löner?

Borde staten lagstifta om sänkta lägstalöner? Detta har föreslagits av flera borgerliga politiker på sistone. Syftet är att nyanlända skall få lättare att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Sänkta lägstalöner skulle kunna vara ett sätt att sänka trösklarna för invandrare med låg utbildning.

På den borgerliga sidan tycks Moderaterna – än så länge i alla fall – motsätta sig idén om en sådan lagstiftning. Man tycker inte att staten skall lägga sig i lönebildningen. I Sverige har vi en stark tradition att löner är något som förhandlas fram av arbetsmarknadens parter,  utan inblandning från staten. Vi har till skillnad från många andra länder t.ex. inga lagstadgade minimilöner. Moderaterna vill hålla fast vid denna tradition.

Jag tror man måste tänka på att den svenska modellen för lönebildning växte fram i ett samhälle som var väldigt annorlunda än i dag. Ett samhälle som var både etniskt och  kulturellt väldigt homogent, och relativt jämlikt. Det fanns ett starkt socialt kapital som tog sig uttryck bl.a. i en stark tillit mellan människor och grupper i samhället. Kort sagt fanns det en naturlig samhörighetskänsla i det svenska samhället. I ett sådant samhälle fungerar det många gånger bra med den typ av samförståndslösningar vi haft på arbetsmarknaden.

I dag är Sverige under stark förändring. Sverige är etniskt och kulturellt mycket mer heterogent. Vi står inför integrationsproblem av en typ vi inte hade när "den svenska modellen" växte fram i början av 1900-talet. Vi har fortfarande ett relativt starkt socialt kapital, men det finns tecken på att t.ex. tillåten mellan människor håller på att bli sämre.

Sverige ser helt enkelt inte ut som det gjorde i början av 1900-talet, och då kan man undra om de lösningar som fungerade då passar för dagens problemsituation. Om det skulle vara så att den "naturliga" sammanhållningen mellan människor minskar, kanske det inte funderar lika bra med samförståndslösningar. Det kanske krävs att staten genom lagstiftning tar en större roll. Jag är inte helt säker på vad jag skall tycka om det aktuella förslaget, men jag tror att det är i de banorna man måste börja fundera.Läs även andra bloggares åsikter om , , , intressant.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar