onsdag 30 mars 2016

Det kosmologiska gudsbeviset – en kort introduktion

Det kosmologiska gudsbeviset är ett av de mest kända gudsbevisen. Det utgår från att universum som helhet måste ha en skapare. Det kosmologiska gudsbeviset skiljer sig från det teleologiska gudsbeviset. Det teleologiska gudsbeviset utgår från mer eller mindre specifika observationer av naturen, och försöker sedan påvisa att dessa är för komplexa för att ha uppkommit genom en tillfällighet. Det kosmologiska gudsbeviset utgår från mer generella företeelser i tillvaron - som (det fysiska) universums blotta existens, eller någon väldigt generell eller allmänmänsklig erfarenhet (som att saker och ting har orsaker). Det kosmologiska gudsbeviset kan i en mening sägas vara ett mer "filosofiskt" gudsbevis än det teleologiska, och är inte lika beroende av empirisk vetenskap.

Det finns flera varianter av det kosmologiska gudsbeviset.

Argumentet från en begynnelse i tiden


Argumentet från en begynnelse i tiden kan formuleras så här:

Premiss 1: Allting som har en begynnelse i tiden, har en orsak till sin existens.
Premiss 2: Universum har en begynnelse i tiden.
Slutsats: Universum har en orsak till sin existens.

Premiss 1 (eller någon liknande premiss) antas ofta vara intuitivt självklar. Man kan vidare hävda att någon form av orsaksprincip - att saker och ting inte bara uppkommer - är en förutsättning för att universum skall vara ordnat och möjligt att studera rationellt.

Premiss 2 kan man argumentera för både genom logiska resonemang, och genom att ta hjälp av observationer inom modern naturvetenskap.

Hur är det med slutsatsen då? Den följer från premisserna - argumentet är formellt riktigt. Men måste universums orsak vara Gud? Kunde inte något annat ha orsakat universum? Ett argument, som William Lane Craig tar upp, är att det krävs en personlig agent för att orsaka universum. Universum måste - enligt Craig - uppstå vid en viss specifik tidpunkt. Innan universum blev till var alla tidpunkter likadana, och det fanns ingenting som kunde föranleda universum att uppstå vid just den tidpunkt det uppstod, snarare än vid någon annan tidpunkt. Det krävs alltså en personlig agent, som valde att skapa universum vid en viss specifik tidpunkt. (Craig utgår från en viss filosogisk syn på tidens natur.)

Argumentet från universums kontingens


Detta argument utgår från att universum är kontingent, dvs. icke-nödvändigt.
Premiss 1: Allt som är kontingent, har ett yttre skäl eller förklaring till sin existens. Premiss 2: Universum är kontingent. Slutsats: Universum har ett skäl till sin existens. Premiss 1 i detta argument, påminner om premiss 1 i det förra argumentet. En skillnaden är att här talar man om skäl eller förklaringar, snarare än orsaker. En orsak kan vara en typ av skäl till att något är till, men det kan finnas andra typer av skäl. En annan skillnad är att det här argumentet inte fokuserar så mycket på en begynnelse i tiden. Det intressanta är huruvida något är kontingent eller inte. Att något är kontingent betyder att det inte är nödvändigt. Om någon är nödvändigt, behöver det inget yttre skäl för sin existens. Men för allt som inte är nödvändigt, måste det finnas ett yttre skäl.

Premiss 2 säger att universum är kontingent, dvs. icke-nödvändigt. Om universum hade varit nödvändigt, hade det inte varit i behov av ett yttre skäl. Men om universum inte är nödvändigt - om det skulle kunna ha varit så att universum inte fanns - behövs det ett yttre skäl till att universum finns.

Kanske kunde det vara så, att vårt universum har sin förklaring i något som fanns före det, som i sin tur har sin förklaring i något ännu tidigare, osv. i all evighet. Då skulle allt som finns ha ett skäl eller förklaring till att det fanns, och vi skulle kanske inte behöva Gud som förklaring. Men poängen är, att hela denna kedja i sin tur skulle vara något kontingent - något icke-nödvändigt. Det kunde ha varit så, att vårt universum inte fanns. (Och inte heller vad som nu fanns före vårt universum, och det som fanns före det som fanns före vårt universum...) Hur kan vi förklara, att hela denna kedja finns? Den enda förklaringen, enligt denna version av det kosmologiska Gudsbeviset, är att allt som inte är nödvändigt (dvs. som är kontingent) har sin grund i något som är nödvändigt. Och den enda nödvändigt existerande varelsen man kan tänka sig, som skulle kunna förklara universum, är Gud.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar