torsdag 28 april 2016

Är svenska makthavare okunniga om religion?

Jag tänkte fortsätta med ännu ett inlägg med anknytning till temat "Miljöpartiet och islamismen", eller vad vi ni skall kalla det. Miljöpartiet har deklarerat att man inte får behandla kvinnor och män olika i partiet. Hälsningsritualer får inte vara beroende av kön. Därmed utesluts den konservativa grupp av muslimer, som inte vill skaka hand (eller utföra någon annan form av offentlig fysisk kontakt) över könsgränserna.

På sina håll på nätet har det spekulerats om en "islamistisk infiltration" inom Miljöpartiet. Hur det är med den saken vet jag inte. Men något som jag skulle vilja lyfta fram är den naivitet som jag tror mig kunna skönja inom Miljöpartiet – samt i många andra kretsar också, för den delen.

Kommer det verkligen som en nyhet, att många troende muslimer undviker (offentlig) fysisk kontakt över könsgränserna? (Naturligtvis gäller detta inte alla som kan falla under benämningen "muslimer"; inom den muslimska världen finns förstås allt från väldigt liberala och sekulariserade muslimer, till väldigt konservativt religiösa. Det är i första hand de som är mer åt det konservativa hållet jag talar om, de som tar religionen på allvar och betraktar religiösa föreskrifter som faktiskt bindande.) Över huvud taget så är ju (konservativ) islam en religion som på många sätt framhåller skillnader mellan könen. Det torde vara svårt för en traditionellt troende muslim att vara likhetsfeminist av svensk modell – vilket borde bädda för konflikter i ett kulturradikalt parti som miljöpartiet.

Jag kom att tänka på en annan händelse nyligen. I Örkelljunga blev man på kommunen uppenbart tagna på sängen, när man upptäckte att en frikyrka inte kunde godta utlevd homosexualitet. Diskriminering, tyckte man, och drog in bidragen. Men kan detta verkligen vara en nyhet? Att utlevd homosexualitet – liksom andra typer av sexuella aktiviteter utanför det heterosexuella äktenskapet – är en synd är ju vad de historiska kristna kyrkorna alltid har lärt! Har man verkligen missat detta? Åtminstone jag hade i alla fall religionskunskap i skolan, då jag fick lära mig detta och mycket annat. Fast kanske var jag en ovanligt studiemotiverad elev.

Jag börjar faktiskt misstänka att det kan finnas en ganska utbredd okunskap om religion bland många av våra makthavare. Har man verkligen missat att många grupper av både kristna och muslimer har en syn på bl.a. sexualmoral och könsroller som – i varierande grad, beroende på exakt vilka riktningar vi talar om – skiljer sig en hel del från den vanliga svenska synen i dessa frågor? Tror man kanske att religion är något slags kulturell fernissa, eller existentiell terapi? Inser man inte, att för en religiös person så har religionen – på gott och på ont – en reell betydelse för personens liv och sätt att förhålla sig till omvärlden?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,
intressant.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar