onsdag 20 april 2016

Fungerande rättsstater gör att vissa samhällen är bättre än andra

Inte alla samhällen här i världen har lyckats lika bra när det gäller att tillgodose människors olika behov. Vad beror det på? En del skulle kanske säga att vissa samhällen har haft tur när det gäller naturtillgångar. Andra skulle säga att det beror på att de samhällen som lyckats bättre i själva verket har gjort det för att de sugit ut eller plundrat andra samhällen. Även om det finns element av sanning i dessa två förklaringar, tror jag att en tredje förklaring är minst lika viktig i sammanhangen – hur olika samhällen internt är organiserade. Dels handlar det om historiskt förankrade kulturella faktorer, som t.ex. attityden till utbildning eller entreprenörskap. Men dels handlar det också om hur olika samhällsinstitutioner är utformade.

En anledning till att Europa – framför allt delar av Väst- och Nordeuropa – under 1800-talet började dra ifrån resten av världen, är att det var i dessa samhällen som moderna, rättsstatliga institutioner utvecklades. Det handlade om respekt för äganderätten, att det fanns domstolar som kunde upprätthålla kontrakt, samt mer allmänt att det fanns ett skydd för medborgarna gentemot godtycklig maktutövning från överhetens sida.

Många ytterlighetsideologier på höger- och vänsterkanten har ett spänningsfyllt förhållande till rättsstaten. För en vänsterradikal är sådant som äganderätten, och den etablerade strukturen av politiska och juridiska instanser som skall skydda denna och andra fri- och rättigheter i grunden ett redskap för den härskande klassens förtryck. Eftersom de rättsstatliga institutionerna har en viss tröghet i sig – i syfte att förhindra godtyckliga beslut – kommer de som är övertygade om att de sitter inne med lösningen på världens problem alltid tycka att rättsstaten utgör en bromskloss för deras utopiska ambitioner. De som är konspiratoriskt lagda kan hävda att det "egentligen" är någon annan som styr – det må vara judarna, frimurarna, kapitalisterna, CIA, PK-maffian, beroende lite på vilka nätforum man frekventerar... Vi kanske tror att det det är politikerna som bestämmer, och att domstolarna upprätthåller lagen, men egentligen så är det någon annan som finns där bakom och håller i trådarna. Folk i allmänhet lever i en illusion, och bara de med den "rätta" ideologiska skolningen har skådat Sanningen...

Att det finns fungerande rättsstatliga institutioner är ingenting man kan ta för givet. De har vuxit fram stegvis under hundratals år. En del ivriga liberaler och neokonservativa har kanske trott att om man bara avsätter en diktator så kommer frihet och demokrati att förverkligas. Erfarenheter från Mellanöstern talar dock för att det inte är riktigt så enkelt. Även för oss i som lever i någorlunda fungerande rättsstater, kan det finnas oroselement. Om det finns tilltagande skillnader – verkliga eller upplevda – i värderingar mellan samhällseliten och vanliga medborgare finns risk att tilltron till rättsstatens institutioner undermineras. Det öppnar upp för populistiska rörelser, som ibland kan gå över i konspiratorisk eller extrem retorik. Därför måste de styrande gå en svår balansgång: De måste kunna vara lyhörda mot strömningar som finns ute i befolkningen, men de får inte hemfalla och populistiska krav på enkla lösningar och billiga attacker mot ett vagt definierat "etablissemang". Både elitism och populism riskerar att underminera rättsstatens institutioner.


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,
intressant.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar