måndag 25 april 2016

Telia och maktkoncentrationen på nätet

Telia har beslutat att införa fri surf på "sociala medier", i alla fall för en del av sina abonnemang. En del har kanske jublat, men en hel del kritiska röster har också hört. Kritiken har gått ut på att Telia naggar den s.k. nätneutraliteten i kanten. Med nätneutralitet menas, i korthet, att internetleverantörer skall behandla all datatrafik lika. Ett företag som Telia skall tillhandahålla en infrastruktur – tillgång till internet. Hur kunderna sedan väljer att utnyttja denna – vilka sajter de vill surfa på – är inget Telia (eller andra företag) skall försöka styra. Idén om nätneutralitet har kodifierats i en rad olika mer specifika lagar och bestämmelser i olika länder. Förmodligen har Telia skräddarsytt sitt "erbjudande" så att det faller inom ramarna för vad som är tillåtet enligt de lagar som gäller i Sverige och EU. Men Telias agerande är inte desto mindre olyckligt.

Telia har i praktiken gynnat surf på sex stycken utvalda sajter – Facebook, Instagram, Twitter, Messenger, WhatsApp och Kik. Det kan nämnas i sammanhanget att Facebook äger flera av de andra sajterna. Det är ett problem i dag, att internet har kommit att domineras av ett fåtal – företrädesvis amerikanska – jättebolag, som i förlängningen har makt att bestämma vad och vem som får synas och höras på nätet. Telias beslut om fri surf på Facebook och några andra sajter lär bara spä på dessa (amerikanska) jättebolags dominans.

Telia skriver att det inte är hugget i sten vilka sajter som skall inkluderas i deras erbjudande om "fri surf", utan att detta är något som kan komma att ändras. Dock torde det säga sig självt, att det i första hand är stora sajter som kan komma i fråga. Det skulle bli mycket mera jobb för Telia att gå igenom och skriva avtal med tusentals mindre nätforum och sajter, som likväl skulle kunna klassificeras som "sociala medier".

Vi kan ta den här bloggen som ett exempel på vad Telias beslut kan få för konsekvenser. Om någon med ett abonnemang hos Telia skulle besöka den här bloggen, för att t.ex. läsa det här inlägget, kommer detta att dras från den surfmängd som ingår i abonnemanget. Om jag istället skulle lägga ut den här texten på Facebook, skulle personen med abonnemang hos Telia kunna läsa den gratis. Dvs. det kommer inte att dras någonting från surfmängden. För mig som bloggare kan det dock finnas en liten, men betydande skillnad. Om jag lägger ut ett inlägg på min egen blogg (eller webbsida), kan jag – i bästa fall – få del av de annonsintäkter som kan genereras. Om jag istället lägger ut samma inlägg på Facebook (eller något liknande socialt medium), kommer annonsintäkterna istället att gå till Facebook. Jag skulle nog tycka att det är bättre om annonsintäkterna tillfaller mig (som jag skapat innehållet), än någon amerikanskt jätteföretag. Jag tog upp just detta exempel i en fråga till Telia på deras Facebook-sida, men har i skrivande stund ännu inte fått något svar.

(Över huvud taget känns det som att det inte är mycket till dialog som försiggår på Telias Facebook-sidor. Den kritik som riktats mot det aktuella "erbjudandet" har möts av upprepade standardsvar av uppenbart inövad karaktär...)

Nu kanske någon invänder, och tycker att det här med nätneutralitet är överskattat... Borde inte Telia – som ett företag på ett fri marknad – få erbjuda kunderna vilka avtal de vill? Om kunderna skulle efterfråga avtal som kraftigt gynnar surfande hos ett fåtal utvalda "sociala medier", borde de då inte få teckna sådana avtal? Ja och nej. Å ena sidan kan man diskutera i vilken mån staten genom lagstiftning skall styra företags prisstruktur. Det bästa är alltid att upplysta konsumenter vänder – i det här fallet, Telia – ryggen, och deklarerar att de själva vill kunna välja vilka sajter de skall surfa på. Å andra sidan kan man betrakta tillgång till internet som en del av samhällets grundläggande infrastruktur, och att den som sådan bör vara lika tillgänglig för alla. Det ställer krav på att de företag som är verksamma med att tillhandahålla datatrafik inte får gynna eller missgynna specifika företag eller individer.


Läs även andra bloggares åsikter om , ,
intressant.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar