lördag 9 april 2016

Vet svenskarna hur mycket de betalar i skatt?

Det är deklarationstider. Då kan det vara passande att ställa sig fråga, vet svenskarna egentligen hur mycket de betalar i skatt?

En undersökning från Svenskt Näringsliv – Underskattade skatter (pdf) – visar att svenskar i hög grad underskattar hur höga skatterna faktisk är. En klassisk förklaring – som tas och och diskuteras i undersökningen – är att en stor del av skatterna i Sverige är indirekta, i form av t.ex. moms, arbetsgivaravgifter, m.m. En annan förklaring är att det blivit enklare att deklarera – man behöver i princip bara ge sitt godkännande, så är saken över. Det har till och med diskuterats att godta s.k. tyst eller implicit godkännande – dvs. om man inte aktivt säger emot, skall det tas som ett godkännande av skatteverkets uppgifter. Enligt undersökningen har svenskarna grad av underskattning av skattetrycket ökat på senare år – trots flera år av borgerligt styre. En förklaring till detta är att de borgerliga partierna i huvudsak sänkt synliga skatter – därmed har alltså andelen dolda skatter ökat.

Jag skulle föreslå att istället för att skatten är dragen när man får ut sin lön, borde hela bruttolönen betalas ut till den enskilde löntagaren. (Då inkluderat även arbetsgivaravgifterna, som ju ur ekonomisk synvinkel är att betrakta som en skatt.) Sedan är det upp till den enskilde att betala in rätt summa i skatt till stat och kommun, ungefär som man betalar in hyra, försäkringar, telefonabonnemang och andra fasta utgifter.

Jag tror att det är en viktig princip att en betalning alltid skall kräva någon form av aktiv handling från betalarens sida. Oavsett om man är för relativt höga eller låga skatter, borde man kunna enas om att det borde vara tydligt hur höga skatterna är. Precis som man reagerar mot när privata företag försöker ta ut olika avgifter i smyg, borde man reagera mot när staten på liknande sätt försöker ta ut skatt i smyg.


Läs även andra bloggares åsikter om ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar