måndag 30 maj 2016

Staten måste prioritera de grundläggande uppgifterna

Vad skall ha vi staten till? Vad bör staten syssla med? Man får olika svar, beroende på till vem frågorna ställs. Den mest grundläggande uppgiften måste dock rimligen vara att upprätthålla den inre och yttre ordningen i samhället. Vi har en polismakt med uppgift att skydda oss mot inre hot – mot tjuvar, stenkastare och mördare. Vi har ett försvar med uppgift att skydda oss mot yttre hot, att vara ett värn mot oroligheter i världen, mot aggressiva diktatorer, och annat som kan hota vår frihet.

Den svenska staten har under 1900- och 2000-talen tagit på sig allt fler uppgifter. Det kan handla om allt från glasögonbidrag till hbtq-certifiering av sandlådor (typ). Samtidigt får vi ständigt se tecken på att staten har svårt att klara av de mest grundläggande uppgifterna. Det kan handla om utryckningsfordon som inte vågar åka till vissa områden för att de blir utsatta för stenkastning. Det kan handla om parallella samhällen som håller på att etableras, där grupper av människor har liten eller ingen kontakt med det omgivande svenska samhället. Det kan handla om vårt nedmonterade försvar, som väl knappt klarar av att försvara Gotland i en vecka.

Politikerna måste tänka om. Man måste börja med att fokusera på kärnuppgifterna. Se till att vi kan gå ut på kvällen utan att riskera att bli rånade. Säkra freden och friheten i vårt närområde, genom att kunna slå tillbaka mot de krafter som vill hota och destabilisera oss. Sedan kan staten förstås även ta på sig andra uppgifter – ge alla gratis högskoleutbildning, eller rädda utrotningshotade maskar, eller andra saker. Men det finns en prioriteringsordning. Om inte staten klarar av det grundläggande, finns det risk att tilltron till staten försvinner helt.Läs även andra bloggares åsikter om
intressant.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar