måndag 13 juni 2016

Digitalisering riskerar öka misstron i samhället

Jag läste nyligen ett intressant blogginägg på bloggen Politologerna om elektronisk röstning. Blogginlägget är skeptiskt till elektronisk röstning. En viktig del i argumentationen går ut att trovärdigheten i röstningssystemet riskerar att urholkas, om vi förlitar oss på elektroniska processer som vi inte direkt kan observera. Med dagens manuella röstning kan observatörer alltid kontrollera att räkningen går korrekt till, och man kan alltid räkna om rösterna vid misstanke om felräkning. Men tänk att vi hade ett elektroniskt system, och någon skulle hävda att de resultat som datorerna räknar fram inte stämde? Vi kan inte observera rösträkningen på samma sätt som vid en manuell räkning. Vi måste förlita oss på ett litet antal experter som underhåller de datasystem som används. Fast kan vi vara säkra på att ingen har manipulerat systemen? Inlägget på Politologerna menar att elektronisk röstning skulle öppna upp för allehanda konspirationsteorier.

Jag tycker att det är ett välargumenterat inlägg på Politologerna. Jag kommer att tänka på, att röstning inte är det enda området där elektroniska system riskerar att bidra till ökad misstro i samhället. Nyligen har både Facebook och Google anklagats för att vinkla vad som kommer upp i nyhetsflödet respektive sökresultaten. I båda fallen har de anklagats för att gynna åsikter till vänster på den politiska skalan. Jag kan inte bedöma om det ligger något i dessa anklagelser. Men det är just det – att vi inte kan veta. De algoritmer som företagen använder är hemliga. Det är bara företagens egna experter som vet hur deras respektive digitala produkter egentligen fungerar. 

Så länge vi har att göra med mer traditionell, "gammaldags" teknik, är det lättare för oss utomstående, icke-experter att observera den och sätta oss in i hur den fungerar. Den nya, digitala tekniken representerar en högre grad av specialisering. Detta har onekligen resulterat i mycket gott för mänskligheten. Men det medför också risker. När samhället blir mer specialiserat, och avståndet ökar mellan den lilla grupp experter som har insikt i hur systemen fungerar, och den stora massan som måste använda systemen i sina dagliga liv, finns risk att misstron i samhället breder ut sig. Det är något vi måste vara beredda på att hantera.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,
intressant.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar