torsdag 2 juni 2016

Kommer det svenska samhället att kollapsa totalt?

Frågan om en eventuell "samhällskollaps" har diskuterats bl.a. i samband med förra årets migrationskris. Man har fruktat att de svenska samhällssystemen inte kommer att klara av att ta emot så många invandrare på en så kort tid, om inget drastiskt görs. Mot detta har invänts att vi i Sverige trots allt tillhör de mest lyckligt lottade i världen. Om det svenska samhället håller på att kollapsa, vad skall vi då säga om länder som Somalia? Dessutom har de gränskontroller som införts begränsat invandringen och därmed lyckats stävja den mest akuta krisen.

Än så länge kan vi inte påstå att det svenska samhället har kollapsat, eller håller på att kollapsa. Vi har börjat från en väldigt hög nivå – Sverige tillhör de mest stabila länderna i världen, med låg grad av korruption, ett i stort sett fungerande rättsväsende, m.m. Men jag menar ändå att det finns tecken att vara orolig för. Den migrationsvåg som kom i höstas är ingen engångskostnad. Tvärtom, om vi inte väldigt snabbt får in de nyanlända på arbetsmarknaden kommer den senaste tidens invandring att utgöra en stor kostnad för de svenska välfärdssystemen under överskådlig framtid. Frågan är hur man kan få in de nyanlända på arbetsmarknaden. En stor del av dessa är förhållandevis lågutbildade, och i Sverige är det extra svårt för sådana människor att få jobb p.g.a. höga kostnader för att anställa folk. Och vi kan knappast räkna med att de nyanlända skall utbilda sig till specialistläkare eller raketforskare – det kommer att ta många år.

Låt oss lämna migrationsfrågan för ett tag, och titta på ett annat område i samhället – det finansiella systemet. Det finns en inneboende instabilitet i dagens finansiella system, som bottnar i att det i mångt och mycket premierar risktagande och skuldsättning. Återkommande finanskriser är därför något vi kan räkna med. Många har ännu det sena 00-talets finanskris i färskt minne. Jag tror inte det finns något som talar för att nästa finanskris kommer att bli mindre allvarlig än den förra.

Frågan är vad som händer när vi kombinerar dessa två ingredienser – en kris i det finansiella systemet kombinerat med höga kostnader för nyanlända? Vi kanske inte kommer att få bevittna en total samhällskollaps, men tror inte det är helt osannolikt att vi skulle kunna få bevittna något som kan beskrivas som en partiell kollaps av de samhälleliga systemen. Det är givetvis alltid svårt att sia om framtiden, men jag tror vi kan konstatera att vi lever i en "intressant" tid...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,
intressant.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar